KVANTTIHOITO

Uuden ajan hoitomuoto

Kvanttienergiahoito on uuden ajan hoitomuoto, joka perustuu värähtelytaajuuden kohottamiseen. Siinä aktivoidaan kehon omaa kykyä parantaa fyysisiä, psyykkisiä sekä emotionaalisia ongelmia. Hoidon alussa asiakas johdatetaan ns. nolla-tilaan, hyvin korkean värähtelyn tilaan, jossa arjen huolet ja murheet unohtuvat. 

Tässä tilassa voidaan mennä muuttamaan vanhoja haitallisia ajatusmalleja, sukumalleja tai poistamaan rajoittavia uskomuksia. ( "olen arvoton", "en ansaitse rakkautta", "minulle käy aina näin") Myös solumuistissa olevia traumaattisia kokemuksia voidaan poistaa. (Esim. lapsuuden traumoja) 

Kvanttihoito tapahtuu ilman kosketusta, siinä asiakas käy pitkälleen hoitopöydälle, peiton alle ja vaipuu rentoutuneeseen olotilaan, nolla- tilaan hoitajan avustuksella. Hoitaja ottaa esiin asiakkaan ongelman, pyytää asialle informatiota ja energiaa. Usein hoidettava saa voimakkaita oivalluksia hoidon aikana ja sen jälkeen. Tässä puhtaan tietoisuuden tilassa voi tapahtua isoja muutoksia hetkessä. Hoidon jälkeen hoidettavan olo on rentoutunut ja usein helpottunut. 

Kvanttihoito kestää 60min. 

Tämän hoidon voi tehdä myös kaukohoitona, kesto 30min.