AURATRANSFORMAATIO™

Tietoisuutesi pysyvä laajentuminen

AuraTransformaatio™ on hoitomuoto, joka aktivoi uuden aikakauden energian virtaamista kehossasi. Lyhyesti sanottuna se antaa pysyvän, tietoisuutta laajentavan muutoksen, vahvistaen yhteyttä karisman, ajattelun, intuition ja fyysisen toiminnan välillä.

AuraTransformaatiolla™ ja sitä seuraavalla tietoisuuden laajentumisella on monia etuja sekä yksilötasolla että maailmanlaajuisesti. AuraTransformaatio™ voimistaa huomattavasti energiatasoamme ja vaikuttaa siten myös fyysiseen olemukseemme. Näin elämämme pienemmät tai isommatkin haasteet alkavat tuntua meistä vähemmän häiritseviltä ja helpommin hallittavilta. AuraTransformaatio™-hoidon jälkeen emme enää alitajuisesti ruoki mielessämme sellaisia asioita, jotka eivät vastaa todellista näkemystämme. Tämä vapauttaa energiaamme, joka saattoi aikaisemmin olla patoutunutta, pysähtynyttä tai jähmeää. Olemme hoidon jälkeen mitä todennäköisimmin iloisempia ja pystymme keskittymään paremmin.

AuraTransformaatio™ ei ole pelkkä parantava hoito, vaan ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseksi ja laajentamiseksi samalle värähtelytasolle ympärillämme olevien, uuden aikakauden energioiden kanssa.

AuraTransformaatio™ auttaa auramme henkienergiaa avautumaan uusille ja vahvoille indigo- ja kristallienergioille. Tasapainotetun auran avulla ja sen kautta tämä energia siirtyy fyysiseen kehoon, joka puolestaan muuntaa energian käytännön teoiksi ja toiminnaksi.

AuraTransformaatio™ -hoito ei itsessään ole oikotie elämämme haasteissa, eikä ratkaisu kaikkiin ongelmiimme. Sen sijaan se käynnistää meissä prosessin, jonka aikana voimme saada energiamme takaisin käyttöömme. AuraTransformaatio™ ei korvaa ammattimaista fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitoa, eikä sitä ole tarkoitettu sairauksien parantamiseen. AuraTransformaatio™ on tarkoitettu henkilöille, joiden fyysinen ja psyykkinen terveydentila on suhteellisen vakaa.

AuraTransformaatio™-hoito ei sovellu henkilöille, jotka tarvitsevat kiireellistä sairaanhoitoa.

AuraTransformaatio™-hoitoa ei voi tulla kokeilemaan vain uteliaisuudesta. Hoito on pysyvä ja kokonaisvaltainen tietoisuuden muutos, josta ei ole paluuta takaisin - kun se on tehty, se on ja pysyy!

Hoito avaa uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntää elämämme täyttä potentiaalia, mutta edellyttää kuitenkin omaa panostamme. Uutena aikakautena olemme itse täysin vastuussa omasta elämästämme ja riippuu meistä itsestämme, miten paljon saamme irti sen tarjoamasta potentiaalista.

AuraTransformaatio™-hoidon tekee koulutettu auravälittäjä™. Hän työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, jonka hän siirtää hoidon aikana asiakkaan energiajärjestelmään. AuraTransformaatio™ käynnistää asiakkaassa merkittävän henkilökohtaisen kehittymisprosessin, joka ei kumarra rajoittuneita käsityksiämme esimerkiksi dualismista tai tietoisuuden hierarkisuudesta. Tämä mahdollistaa syvän sisäisen tasapainon kehittymisen, jota ei voi sanoin kuvailla. Se on koettava.

Ennen hoitoa suositellaan luettavaksi joko Anni Sennovin kirja:"Kristalli- Indigoenergiat sekä kokonaisvaltainen tasapaino" tai sen pohjalta kirjoitettu lyhennelmä, jonka voit ladata tästä:


Teksti on kopio viralliselta auratransformaatio-sivustolta: www.auratransformation.fi

AuraTransformaatio-hoidon jälkeinen tasapainoitus

Auran tasapainoitus On AuraTransformaatiohoidon jälkeen tehtävä auran tasapainoitus. Hoidon aikana keskustellaan asiakkaan tämän hetkiksestä elämäntilanteesta ja tuntemuksista AT-hoidon jälkeen. Tarkistetaan eri elementtien välinen tasapaino, sekä feminiinisen ja maskuliinisen energian välinen suhde.

Tasapainoitushoito olisi hyvä ottaa kerran n. kuukauden sisällä AuraTranformaatiohoidosta. Tasapainoitushoitoon voi tulla sen jälkeenkin aina, kun tuntuu, että nyt olisi hyvä tasapainoittaa energioita, esim. suurissa elämänmuutoksissa, jos kokee kovaa stressiä, tai haluaa muuten vaan lisää "boostia" elämään.